Hakkımızda

Vakfımız “Gönüllere açılan gül bahçesi” sloganı ile 1992 yılında hizmete başlamıştır. “Yaradılanı Yaratan’dan dolayı hoş görmek” vizyonu ile tüm gönüllere hitap eden vakfımız bir kültür merkezidir.

Hiçbir siyasi parti ile alakası bulunmayan vakfımız,  tüm insanların kardeşçe bir arada yaşaya bileceklerini manevi ortmalarla anlatan ve bu alanlarda hizmet eden bir sivil toplum kuruluşudur.

Hollanda’da yaşayan toplumlar arasında entegrasyonu sağlamak için bu konuda faaliyetlerde bulunan vakfımız, göçmenler ile yerliler arasındaki temasların teşvik edilmesi, göçmen kadın ile kız çocuklarının toplumsal faaliyetlere katılımının sağlanması ve toplumlar arasındaki ön yargıların ortadan kaldırılmasına yönelik hizmetler sunmaktadır.

Vakfımız halkın talebine göre kültürel, sosyal ve dini dersler için ortam hazırlamak ve bu ortamların devamını sağlamak eğitim, bakım ve eğitim merkezleri kurulmasına yardımcı olmak gibi eğitim faaliyetleri göstermektedir.

Gelişen dünya şartlarında içe kapanık toplumlar haline gelen, insanların televizyon ve bilgisayar ile bütünleşip zamanlarını bu şekilde geçirmek suretiyle toplumsal ortamdan uzaklaşan insanlarda meydana gelen psikolojik bozukluklarına sosyal hizmet, refah, kişisel problemlere yardımcı olmak gibi manevi ortamlarda hizmetler sunmaktayız.

Sosyal bir varlık olan insanın, kaynaşması ve insanlarla iletişim kurması önemlidir, bu sebeble vakfımız, kaynaşmayı sağlamak ve diyalog ortamlarının oluşmasına katkı sağlamak nedeni ile kermes, piknik, sportif faaliyetler, geziler ve kültür turları düzenleyerek kültürel faaliyetlerde bunmaktadır.

read more

Hizmetler

Vakfımız hizmetlerini gerçekleştirmek için yapacağı tüm faaliyetlerde gönüllülerden yararlanır. Diğer bir ifade ile hizmet gönüllülük anlayışına dayanır. Gönüllülere ücret ödenmez ancak gönüllülerin yaptığı iş ve hizmetlerle ilgili yol, barınma, konaklama vb. masraflarını karşılanabilir.

Irfan vakfının hizmet anlayışı

Müslüman toplumunu  İslam dini konusunda aydınlatmak ve bilgilendirmek.

Hafta sonu ve diğer tatil günlerinde çocuklara yönelik dini bilgiler kursları düzenlemek.

Eğitim ve öğretim faaliyetleri için uygun mekanlar oluşturmak.

Vatandaşlarımızın hizmetlerini vakıflar aracılığı ile koordine etmek.

Vatandaşlarımız arasında birlik ve dayanışmayı güçlendirmek.

Hollanda ile Türk toplumu arasındaki ilişkileri geliştirmeye, saygı ve hoşgörüye dayalı uyumun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yaparak entegreyi sağlamak.

Belediyeler, Okullar ve diğer sosyal hizmet alanlarında  çalışan mahalli kurumlarla işbirliğini geliştirmek.

Irfan vakfı bir çok alanda hizmet faliyetleri yürütmekte. Bu alanlar komisyonlara paylaştırılmıs olup, farklı hizmet alanlarında kurumsal yapının içinde birbiriyle birlikte görev yapmakta.

Başlıca Vakıf Hizmetlerimiz

Din eğitimi hizmetleri

Eğitim ve kültür hizmetleri

İrşad hizmetleri

Yayın hizmetleri

Cenaze hizmetleri

Sosyal hizmetler

Hac ve Umre hizmetleri

read more

Bize ulaşın

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.

Schietbaanweg 5,

7521 CX Enschede

Telefoon: 0616404045

Mail: info@irfanvakfi.nl

read more